ก้อง-ปิยะ ชวนชมนิทรรศการ สุขใจ ใต้ร่มพระบารมี


loading...

ก้อง-ปิยะ และ แจง-วราพรรณ ชวนชมนิทรรศการ “สุขใจ ใต้ร่มพระบารมี” ผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม จากศิลปินแห่งชาติ และศิลปินระดับแนวหน้า อาทิ เข็มรัตน์ กองสุข, อลงกรณ์ หล่อวัฒนา, ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี, วัชระ ประยูรคำ, มานพ สุวรรณปินฑะ, ทรงศักดิ์ นามโพธิ์, ห่มสวรรค์ อู่ม่านทรัพย์, อัษฎายุธ อยู่เย็น, ธุดงค์ สุขเกษม , ลูกปลิว จันทร์พุดซา  และ ศิลปินรับเชิญ ปวันรัตน์  นาคสุริยะ, เสาวนิตย์ นวพันธ์, วิทยา ทรัพย์ธนะอุดม  โดยเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันนี้ถึง 5 ธันวาคม 2560 เวลา 9:00-16:00 น. ณ หอธรรมพระบารมี  วัดผาณิตาราม จ.ฉะเชิงเทรา