ก้อง-ซัน นำทีมทัวร์วัฒนธรรม ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์


loading...

ผู้จัดฯคนเก่ง ก้อง-ปิยะ เศวตพิกุล นำทีมนักแสดง ซัน-ประชากร ปิยะสกุลแก้ว, บอส-จักรพันธ์ วงศ์คณิต และ ต๊อก-ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ  แอ่วเหนือทัวร์วัฒนธรรม ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งที่ยังคงความงดงาม

ในครั้งนี้ผู้จัดคนเก่ง ก้อง-ปิยะ พร้อมด้วยเหล่านักแสดงพาเที่ยวชมอาคารซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนาไทลื้อ และชมความงามของภาพจิตรกรรมฝาผนังในรูปแบบศิลปะไทยล้านนาร่วมสมัย  โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับรัชกาลที่ 9 และเรื่องอันเนื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติได้แก่ เรื่องอดีตพระพุทธเจ้าไตรภูมิจักรวาลและจักรราศี

หลังจากนั้นทั้งหมดได้เดินออกมาชมบริเวณรอบวัด ซึ่งมีบรรยากาศที่ร่มรื่น มีต้นไม้ใหญ่ที่ให้ความร่มเย็น และบริเวณโดยรอบยังมี กุฏิสงฆ์ หอฉัน หอระฆัง ศาลา บ่อน้ำทิพย์ และ สระน้ำ

วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์เป็นวัดเล็กๆ  เรียบง่าย สง่างาม เป็นวัดแบบอย่างอยู่ร่วมกับชุมชนตามวิถีของสังคมไทย และการเข้าถึงแก่นธรรมของพุทธศาสนา  เป็นวัดที่ สวยงาม สงบ ร่มรื่นเหมาะสมสำหรับการปฏิบัติ และเป็นแหล่งเรียนรู้   งดงามด้วยคุณค่าของงานศิลปะ เป็นพุทธสถานที่พึ่งพาของชุมชน และเป็นอีกสถานที่ที่อยากให้ทุกคนมาเยือน