ก้อง-จา-บิ๊ก ร่วมงาน มหัศจรรย์ฟาร์มเกษตรสุรินทร์


loading...

โครงการเกษตรอทิตยาทร ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ภายใต้แนวพระดำริในพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ จัดงาน “มหัศจรรย์ฟาร์มเกษตรสุรินทร์”  ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกส บางใหญ่

ภายในงานพบกิจกรรมการจัดแสดงสินค้า และผลผลิตทางการเกษตร, การจัดแสดงสินค้าของดี จ.สุรินทร์ อาหาร ผ้าไหม เครื่องประดับ, การจัดแสดงภาพต้นแบบจิตรกรรมฝาผนังรูปแบบล้านนาฝีพระหัตถ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ที่โปรดให้เชิญมาร่วม ประมูลเพื่อนำรายได้สมทบโครงการเกษตรอทิตยาทร, การจัดแสดงภาพแผ่นเงินที่จะนำไปประมูลหารายได้สมทบโครงการ เกษตรอทิตยาทร ในชื่อชุด “ข้าวหอมมะลิของชาวไทย” โดยมี ก้อง-ปิยะ,  บิ๊ก-ทองภูมิ, จา-พนม, บอส-จักรพันธ์, แคร์-ฉัตรฑริกา, จิณณ์ จิณณะ, แจมมี่-ปณิชดา,  ปู-ปริศนา, ปุ้ย-พิมลวรรณ, ลูกแก้ว-กรกมล   เยี่ยมชมตามบูธต่างๆ