หน่อง ร่วมรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ เปิดตัว คุณเห็นฉันไหม Can You See Me?


loading...

มูลนิธิเอ-ทเวนตี้วัน องค์กรภาคเอกชนระหว่างประเทศ   ร่วมกับรัฐบาลโดย กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงคมนาคม  ฉลองวันต่อต้านการค้ามนุษย์สากล โดยจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวสื่อรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ “คุณเห็นฉันไหม Can You See Me?” นำร่องประเทศอื่นๆ ในเขตกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (เอเปก)  ซึ่งงานจัดขึ้น ณ ลานอีเดน3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์   

ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษา สบ10 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ รองผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์ เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, คุณคริสเตียน เอลลิเอียต  Global Development  Director ,เอ-ทเวนตี้วัน Campaign, คุณมาลีน่า เอ็นลุนด์ Country Manager มูลนิธิเอ-ทเวนตี้วัน (ประเทศไทย)  ร่วมงาน พร้อมด้วยนักแสดงหนุ่ม หน่อง-ธนา ฉัตรบริรักษ์ ที่มาเชิญชวนให้ช่วยกันต่อต้านการค้ามนุษย์  และประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์  ให้หมดไปจากประเทศ โดยมี ก้อง-ปิยะ เศวตพิกุล ร่วมงาน

สำหรับประชาชนที่ต้องการแจ้งเบาะแส ติดต่อได้ที่สายด่วน  1300   ส่วนข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ “คุณเห็นฉันไหม Can You See Me?” และเอ-ทเวนตี้วัน สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ http://www/a21/org และ http://www.a21.org/content/can-you-see-me/gnsqqg