ศิลปิน-ดารารวมพลังรณรงค์ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า


loading...

โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ ทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดจากประเทศไทย ในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป ทรงมีพระกรุณาธิคุณรับเป็นประธานกรรมการฯ  พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงร่วมเป็นรองประธานฯ เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยครั้งนี้ได้ถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ณ ห้องประชุม1 อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ ซ.อารีย์

ภายในงานได้รับเกียรติจาก พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดี  และมอบของที่ระลึก ให้กับศิลปิน-ดาราพรีเซ็นเตอร์ตัวแทนคนรุ่นใหม่ของโครงการ นำโดย  บอย-ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์, อาเล็ก-ธีรเดช เมธาวรายุทธ,  มิ้นต์-ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง, ปุ๊กลุก-ฝนทิพย์ วัชรตระกูล, กระติ๊บ-ชวัลกร วรรณธนพิสิฐกุล ฯลฯ  ซึ่งได้ถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ให้ผู้ที่รักสุนัข และประชาชนทั่วไป ตระหนักรู้ถึงพิษภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และช่วยกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย  บรรยากาศในการถ่ายทำเต็มไปด้วยความสนุกสนานบวกความน่ารักของน้องแมว น้องหมาที่ให้ความร่วมมืออย่างดีในการถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งสปอตและภาพนิ่งครั้งนี้  

โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช ซึ่งเป็นพ่อแห่งชาติ ของประชาชนคนไทยทุกคน และมีวัตถุประสงค์ให้ ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ในปี 2562 รวมถึงพัฒนาศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดให้มีมาตรฐานเพื่อการบริหารสุนัขจรจัดอย่างเป็นระบบตามหลักสวัสดิภาพ