กองทัพบก ร่วมกับ บริษัท ปตท จำกัด(มหาชน) จัดโครงการ บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปีที่ 7


loading...

กองทัพบก ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน” ปีที่ 7 ภายใต้แนวคิด สืบสานพระราชปณิธาน บทเพลงพระราชนิพนธ์ น้อมถวายแด่องค์ราชัน หลังจากที่ได้รับการตอบรับอย่างสูงจากกลุ่มเยาวชนทั่วประเทศ และคนไทยทั่วประเทศที่ร่วมชมและให้กำลังใจในแต่ละปีที่ผ่านมา โดยปีนี้เปิดเวทีให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อร่วมส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนที่มีใจรักในด้านดนตรี ได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่และสร้างสรรค์ ผ่านบทเพลงไพเราะร่วมสมัย ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก เปิดเผยว่า กองทัพบกนอกจากหน้าที่หลักในการป้องกันประเทศแล้ว ยังเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการธำรงไว้ซึ่งความสงบสุขและความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ตลอดมา จึงขออาสาเป็นแกนหลักเพื่อเชิญชวนคนไทยทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันสร้างคลื่นแห่งความจงรักภักดี โดยปีนี้ได้ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน” ปีที่ 7 สืบสานพระราชปณิธาน บทเพลงพระราชนิพนธ์ น้อมถวายแด่องค์ราชัน เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นเป้าหมายหลัก ได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ผ่านการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยระดับมัธยมศึกษา ภายใต้แนวคิด  “สืบสานพระราชปณิธาน บทเพลงพระราชนิพนธ์ น้อมถวายแด่องค์ราชันซึ่งเราภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ในปีก่อนมีเยาวชนให้การตอบรับเข้าร่วมโครงการมากกว่า 100 โรงเรียน และคาดว่าปีนี้จะมีเยาวชนให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน

“สำหรับหลักเกณฑ์การแข่งขันในปีนี้ จะไม่จำกัดประเภทเครื่องดนตรีที่เล่น และเปิดโอกาสให้วงดนตรีเยาวชนระดับมัธยมศึกษาที่มีสมาชิกไม่ต่ำกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 20 คน ได้เข้าร่วมประกวด โดยจะใช้เพลงในการประกวดทั้งหมด 3 เพลง เพื่อแสดงความหลากหลายในความสามารถด้านดนตรี ได้แก่เพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 1 เพลง เพลงช้าตามความถนัด 1 เพลง เพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 1 เพลง โดยจะมีกิจกรรมรอบคัดเลือกเพื่อไปคัดเลือกวงดนตรีจากทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้ เพื่อเฟ้นหาสุดยอดวงตัวแทนของ 5 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคอีสาน  ภาคใต้ ภาคกลาง และกรุงเทพฯ โดยคัดภูมิภาคละ 1 วงเท่านั้น เข้ารับการอบรมบ่มเพาะจากเทรนเนอร์ผู้มีคุณวุฒิของแต่ละภาค อาทิ คุณเจษฎา สุขทรามร (โอ๋ ดูบาดู) คุณอริญชย์  ปานพุ่ม (เล็ก ทีโบน) คุณประกาศิต โบสุวรรณ (เดอะปั๋ง) เป็นต้น เพื่อมาแข่งขันหาแชมป์ในรอบชิงชนะเลิศ ที่จะมีคณะกรรมการ คุณชุมพล สุปัญโญ (อ้อม ชุมพล) คุณวรรธนา วีรยวรรธน (เจี๊ยบ วรรธนา) คุณจักรวาร  เสาธงยุติธรรม (หนึ่ง จักรวาร)  คุณสบชัย ไกรยูรเสน (ฟอร์ด) คุณจิรศักดิ์ ปานพุ่ม (แมว จิรศักดิ์) เป็นผู้ตัดสินในช่วงเดือนสิงหาคมนี้”

พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ประโยชน์ที่เยาวชนผู้ร่วมโครงการจะได้รับ นั่นคือองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านดนตรีที่จะมีเพิ่มขึ้น จากคณะกรรมการที่เป็นทั้งผู้ตัดสินและวิทยากร รวมถึงเคล็ดลับด้านดนตรีใหม่ๆ ที่จะนำไปพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคตได้อย่างดี นอกจากนั้น จากการที่แนวคิดของโครงการประกวดเป็นเรื่องของการแสดงความจงรักภักดี ซึ่งจะทำให้เยาวชนมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถานบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อปวงชนชาวไทยและประเทศชาติ ก่อเกิดเป็นความจงรักภักดีที่จะแผ่ขยายไปในกลุ่มเยาวชนในที่สุด นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือ ทุกคนจะได้ฝึกความอดทน การแบ่งเวลาสำหรับฝึกซ้อม ได้ฝึกสมาธิได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อห่างไกลจากยาเสพติด และสิ่งยั่วยุต่าง ๆ ตลอดจนสามารถจะนำประสบการณ์ไปพัฒนาตนเองให้ก้าวสู่เวทีระดับสากลต่อไปได้ เพราะเราตระหนักว่าเยาวชนเป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติ เราจึงพร้อมที่จะให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ เพื่อปลูกฝังสิ่งดีๆ เหล่านี้ลงไปในจิตใจของเด็ก เพื่อมุ่งหวังให้พวกเขาเติบโตเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคตต่อไป” พลเอกเฉลิมชัย กล่าว

คุณเทวินทร์  วงศ์วานิช  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า “ปตท. รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมสนับสนุนโครงการ “บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน” ร่วมกับกองทัพบก มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ให้ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน ได้มีโอกาสแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงปลูกฝังให้เยาวชนได้รับรู้ สร้างความเข้าใจ และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย ผ่านโครงการพระราชดำริต่างๆที่ทรงคิดค้น ทดลองขึ้นเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้อยู่ดีกินดี”

สำหรับ โครงการ “บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน” ปีที่ 7 นี้ เยาวชนผู้สนใจเข้าไปดาวน์โหลดใบสมัครและติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.thetreeofloves.com โดยผู้ชนะจะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ พร้อมรางวัลสูงสุดรวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท