เหล่าศิลปินสุดปลื้ม ได้ร่วมขับร้องเพลง เจ้าหญิงของปวงประชา


loading...

เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จึงดำเนินการจัดโครงการ “60 พรรษา เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ตามรอยคำสอนพระราชบิดา” อันประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลาย รวมถึงบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ  “เจ้าหญิงของปวงประชา”

บทเพลง “เจ้าหญิงของปวงประชา” ประพันธ์และเรียบเรียงโดย สุทธิพงษ์ วัฒนจัง และ วีระนนท์ นวชานนท์ ขับร้องโดยสี่ศิลปินชื่อดัง ได้แก่ รัดเกล้า อามระดิษ, ธีรภัทร์ สัจจกุล, กิตตินันท์ ชินสำราญ และ ดรัลชรัส ศุขีวิริยะ โดยเนื้อหาของบทเพลง บรรยายถึงพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ พระวิริยะอุตสาหะในการนำความรู้มาช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทย พระวิสัยทัศน์กว้างไกล ในการก่อตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และพระปณิธานในการพัฒนาการศึกษา การแพทย์และสาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพื่อความสุขของประชาชน ตามรอยพระราชบิดาในการปฏิบัติพระกรณียกิจ จึงทรงเป็นเจ้าหญิงผู้เป็นที่รักและเทิดทูนของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ

สาวน้อยที่เปี่ยมด้วยความสามารถอย่าง ดาต้า-ดรัลชรัส ศุขีวิริยะ เผยความรู้สึกที่ได้ร่วมขับร้องเพลงนี้ว่า  “เป็นเกียรติมากและตื่นเต้นมากด้วยค่ะ เพราะนอกจากจะได้ร้องเพลงที่เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี แล้วยังได้ร่วมงานกับนักร้องกิตติมศักดิ์หลายคน ดาต้าร้องเพลงนี้ออกมาจากหัวใจ ขอเป็นตัวแทนของคนไทย ขอบคุณพระองค์ท่านที่ดูแลคนไทย ทรงงานเพื่อคนไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ส่วนผู้ขับร้องอย่าง รัดเกล้า อามระดิษ กล่าวว่า “ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมาก ที่เป็นหนึ่งในผู้ขับร้องเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  แม้บทเพลงจะเป็นเพียงส่วนเล็กๆ แต่ก็แสดงให้เห็นถึงพระกรณียกิจที่พระองค์ท่านทรงงานอย่างหนักเพื่อคนไทยอย่างแท้จริงมาโดยตลอด แม้บางครั้งพระองค์ท่านประชวรก็ไม่เคยหยุดทรงงาน ทรงคำนึงถึงสุขอนามัยและสุขภาพของคนไทย ซึ่งเห็นได้จากที่พระองค์ทรงค้นคว้าวิธีการต่างๆ ที่จะรักษาโรคให้คนไทย ดิฉันในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งมีความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณอย่างยิ่ง”

กิต-กิตตินันท์ ชินสำราญ กล่าวว่า “เพลงนี้สามารถถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้อย่างงดงาม ทั้งในเรื่องความเชี่ยวชาญ และมานะอดทนในการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อนำมาแก้ปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน ซึ่งเป็นประโยชน์กับประชาชนทั้งประเทศ รวมทั้งผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็ง ผมจึงรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากที่มีส่วนในการถ่ายทอดบทเพลงนี้ ”

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติฯ “เจ้าหญิงของปวงประชา” สามารถรับฟังและรับชมมิวสิควิดิโอได้ทางยูทูบ สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ และเว็บไซต์ต่างๆ  ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

https://www.youtube.com/watch?v=HhBIrv1_vXQ