แพรว Love The Earth


loading...

  ศิริเพ็ญ   ผลัญชัย  บรรณาธิการบริหารนิตยสารแพรวและ ณัฐธีรา จิราธิวัฒน์ บุญศรี  พร้อมด้วย ปิยวรรณ  ลีละสมภพ ผู้บริหารเครือเซ็นทรัล จัดงานช้อป   มหากุศล แพรวแชริตี้ 2019  “แพรว Love The Earth”  เพื่อรณรงค์ร่วมใจกันใช้ถุงผ้าที่ออกแบบลวดลายจากคนดัง นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายมอบให้กับองค์กรที่ทำงานช่วยเหลือสิ่งแวดล้อม โดยมี ฌาน ชานนท์, สุพรทิพย์ ช่วงรังษี, ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ, และ บุษกร วงศ์พัวพันธ์    ที่ เซน อีเว้นท์ อารีน่า ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซน วันก่อน