โรงเรียนบ่มเพาะธุรกิจ บีไอเอส เปิดตัวนวัตกรรมการศึกษาแห่งแรกของโลก


loading...

สร้างปรากฎการณ์ใหม่ให้วงการศึกษาก้าวไปอีกขั้น!! ด้วยความตั้งใจยกระดับมาตรฐานการศึกษาทางการบริหารธุรกิจ เพื่อให้ความรู้และบ่มเพาะธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างยั่งยืน จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ เภสัชกร ดร. แสงสุข พิทยานุกุล นักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จในการสร้างแบรนด์สินค้าไทยให้โด่งดังในระดับสากล พร้อมสร้างแบบแผนการศึกษารูปแบบใหม่ เพื่อผลักดันผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SMEs)ให้เติบโตและยืนหยัดได้ในระดับโลก

นวัตกรรมการศึกษาแห่งแรกของโลก The Business Incubation School (BIS) โรงเรียนบ่มเพาะธุรกิจ บีไอเอส จึงก่อตั้งขึ้น โดยมีนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้วตัวจริง ทำหน้าที่เป็นผู้บ่มเพาะ และถ่ายทอดประสบการณ์ตรง เพื่อช่วยแก้ปัญหาการดำเนินกิจการของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สู่การเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างมั่นคงและแข็งแรง อันจะส่งผลต่อเนื่องให้เศรษฐกิจบ้านเมืองดีขึ้น

เภสัชกร ดร.แสงสุข พิทยานุกุล นักธุรกิจเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เวชสำอางทั้งในและต่างประเทศ   ผู้ก่อตั้ง      แบรนด์ “Smooth E” และ “Dentiste’” ในฐานะผู้ก่อตั้ง The Business Incubation School (BIS) อธิบายแนวคิดสร้างนักธุรกิจคุณภาพรุ่นใหม่ที่นำไปสู่นวัตกรรมการศึกษาแห่งแรกของโลก ว่า “

ทั้งนี้ The Business Incubation School (BIS) โรงเรียนบ่มเพาะธุรกิจ บีไอเอส มีหลากหลายหลักสูตรให้เลือกตามความต้องการ ไม่ว่า เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ลูกจ้าง ทายาท นักขาย และนักเรียนที่หารายได้ระหว่างศึกษา อาชีพอิสระอื่น ปัจจุบันพัฒนาหลักสูตร ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน เพื่อจะได้สิ่งที่เหมาะสมกับตนเอง สอนโดย คณาจารย์ วิทยากร ที่ปรึกษา ซึ่งล้วนเป็นผู้มีประสบการณ์สอน และเป็นที่ปรึกษามาไม่ต่ำกว่า 15 ปี จากสถาบันชั้นนำที่มีชื่อเสียง

ภาพรวมที่ผู้เรียนจะได้รับในแต่ละหลักสูตร ที่จะสร้างระบบการศึกษาและบ่มเพาะอย่างมาตรฐานสากล เพื่อสร้างผู้ประกอบการคุณภาพให้กับสังคมไทย ว่า “ผมเชื่อว่า การทำโรงเรียนให้เป็นที่รู้จักและน่าเชื่อถือ จะต้องประกอบด้วย 3 ปัจจัย คือ ผู้เรียนเก่ง ผู้สอนเก่ง และหลักสูตรดี และนี่คือโมเดลที่สามารถปั้น ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้อย่างแท้จริง” 

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจติดอาวุธลับให้กับธุรกิจของตัวเอง โรงเรียนบ่มเพาะธุรกิจ Business Incubation School เปิดอบรมหลักสูตร  “เตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการ รุ่น 5.2 ” ระหว่าง วันที่ 6 -14 กันยายนนี้  โดยจะอบรมทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 21.00 น.  ทั้งหมด 4 วัน (รวม 36 ชั่วโมง) ณ อาคารสมูท ไลฟ์ ทาวเวอร์ สาทร ชั้น 12 (ติดอาคารทิสโก้ สาทร)