โบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหาทุนการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษาภาควิชาอนามัยครอบครัว


loading...





รศ.ดร.นพ.พิทยา จารุพูนผล นายกสมาคมอนามัยครอบครัวประเทศไทย ร่วมกับ ชัญญ์ญาณ์ธำรงวินิจฉัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จำกัด จัดโบว์ลิ่งการกุศลรายได้นำไปเป็นทุนการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษาภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รศ.ดร.ประยูร  ฟองสถิตย์กุล, ผศ.ชัยวัฒน์  วงศ์อาษา, ทรงศักดิ์ สัตยาภักดีวงศ์, พิมพ์ชนก อุชชิน และ มัญชุสา หุตะสิงห์ มาร่วมงานด้วย ณ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล สาขา  พารากอน