FDC2018 เปิดรับสมัครแล้ว! กสอ.และ ISMED


loading...

เปิดรันเวย์พัฒนาศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ นักออกแบบอิสระสาขาแฟชั่น(Freelance Fashion Designer) สู่นักออกแบบแฟชั่นมืออาชีพ พร้อมประกวดผลงานชิงรางวัล FDC 2018มูลค่ากว่า 450,000 บาท

หากคุณคือนักออกแบบแฟชั่นอิสระรุ่นใหม่ที่เปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ โอกาสในการเติมเต็มความฝันมาถึงแล้ว! กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)  กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ตอกย้ำศักยภาพของนักออกแบบไทย เชิญชวนนักออกแบบอิสระสาขาแฟชั่นทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างนักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่น ประจำปี 2561 (FASHION DESIGNER CREATION 2018 :FDC2018) ที่จัดขึ้นเพื่อค้นหาสุดยอดนักออกแบบอิสระที่มีผลงานโดดเด่นใน 3สาขา ได้แก่ เสื้อผ้าเครื่องหนังและรองเท้าอัญมณีและเครื่องประดับ.และนักออกแบบสินค้าแฟชั่นจากวัสดุสร้างสรรค์เช่นวัสดุจากธรรมชาติหรือเทคโนโลยีชีวภาพเข้ารับการพัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์งานออกแบบคอลเลคชั่นสินค้าแฟชั่นและบ่มเพาะสู่การเป็นนักออกแบบอิสระมืออาชีพ โดยทีมโค้ชผู้เชี่ยวชาญงานออกแบบแฟชั่นเฉพาะด้าน นำทีมโดย 3แฟชั่นไอดอล พร้อมชิงเงินรางวัลกว่า 450,000 บาท และโอกาสในการศึกษาดูงานต่างประเทศ พร้อมเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมแฟชั่น

โอกาสเปลี่ยนชีวิตครั้งสำคัญของนักออกแบบอิสระมาถึงแล้ว! ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ที่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 082 450 2632หรือ www.ismed.or.th