แอม-สุธีร์ สำนึกรักบ้านเกิด เดินหน้าโครงการ รอยยิ้มขาวนา


loading...

ร่วมเป็นจิตอาสา เดินหน้าประชาสัมพันธ์ “โครงการ รอยยิ้มชาวนา” ผลักดันการทำเกษตรแปลงใหญ่ครบวงจรแบบอินทรีย์มาตรฐาน ตั้งแต่การทำเมล็ดพันธุ์, การวิจัยดิน-น้ำ, การต่อยอดและแปรรูปผลผลิต ฯลฯ ให้กับ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไร่มะขาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี เพื่อเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรไทยในอนาคต

ด้วยหนุ่มแอมและเพื่อนๆ ที่เกิดและเติบมาในจังหวัดเพชรบุรี ได้ริเริ่มโครงการ “รอยยิ้มชาวนา” ร่วมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้คนเพชรบุรีได้กินข้าวปลอดสารคุณภาพดีจากมือชาวนาเพชรบุรีเอง ตลอดจนหนุ่มแอมและเพื่อนๆ ยังช่วยคิดแผนประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการตลาดเผื่อผลักดันให้ข้าวของชาวเมืองเพชร ไปสู่ตลาดสากล อีกด้วย

ส่วนใครที่สนใจอยากสั่งข้าวอินทรีย์คุณภาพดีของโครงการรอยยิ้มชาวนามาทานกันก็สามารถติดต่อหรือสอบถามข้อมูล ได้ที่ www.facebook.com/roiyimchaona