เหล่าดาราเยี่ยมชม เกษตรพัฒนาคาร ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร จ.สุรินทร์  


loading...

ตามที่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ได้มีพระดำริจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทรขึ้น ณ บ้านระไซร์ ต.ตั้งใจ อ.เมือง จ.สุรินทร์ ซึ่งได้ดำเนินงานทางด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นแหล่งศึกษา เรียนรู้ทางการเกษตรให้กับประชาชนในพื้นที่ และบุคคลทั่วไป และยังทรงมีแนวพระดำริให้จัดสร้างอาคารสำหรับจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการทรงงานด้านการเกษตร ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และได้ประทานชื่อว่า เกษตรพัฒนาคาร ซึ่งหมายถึงอาคารเพื่อพัฒนาการเกษตร และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อการเกษตรของไทย

เหล่าคนบันเทิงอาทิ ก้อง-ปิยะ, ป้าแจ๋ว-ยุทธนา, ก้อง-สรวิชญ์, ตุ๊กกี้-สุดารัตน์ และ โบ๊ท-ธารา ได้ร่วมเยี่ยมชม  เกษตรพัฒนาคาร พร้อมชมนิทรรศการ พระราชกรณียกิจทางด้านการเกษตร ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตลอดจนสามารถนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้พระราชทานไว้ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปได้