ศิลปิน-ดาราร่วมแรงร่วมใจ ลงแขกเกี่ยวข้าวโครงการซแรย์อทิตยา


loading...

โครงการเกษตรอทิตยาทร ในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ   ทำพิธีทำขวัญข้าว พิธีบวงสรวงพระแม่โพสพ และประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ที่ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร   บ้านระไซร์   ตำบลตั้งใจ อำเภอเมืองสุรินทร์   จังหวัดสุรินทร์ และ โครงการซแรย์ อทิตยา  อ่างเก็บน้ำอำปึล อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเกษตรจังหวัดสุรินทร์จัดขึ้น เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรชาวนาก่อนนำข้าวขึ้นยุ้งฉาง และทรงมีพระดำริให้สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวในอดีต เพื่อให้ประชาชนในรุ่นหลังได้เรียนรู้และให้ความสำคัญกับประเพณีดั้งเดิมของเกษตรกร

ในครั้งนี้มีเหล่าศิลปิน-นักแสดง อาทิ ก้อง-ปิยะ, ป้าแจ๋ว-ยุทธนา, ก้อง-สรวิชญ์, โบ๊ท-ธารา, ตุ๊กกี้-สุดารัตน์ ฯลฯ ร่วมแรงร่วมใจกันลงแขกเกี่ยวข้าวกันอย่างสนุกสนาน 

นอกจากนี้ยังมีการแสดง “รำบูชาขวัญข้าว” การแสดง “รำบูชาพระแม่โพสพ” และ “รำวงสุรินทร์สามกลุ่มชาติพันธุ์” จากนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และมีแม่เพลง “น้ำผึ้ง เมืองสุรินทร์”  ศิลปินพื้นบ้าน มาร่วมขับร้อง  ซึ่งเป็นการแสดงประกอบเพลง กันตรึม เพลงพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์ และมีการแสดงเพื่อสร้างความสนุกสนานในขณะเกี่ยวข้าวอีกด้วย  เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญ และวิถีชีวิตของชาวสุรินทร์มีต่อข้าว ผ่านวัฒนธรรมการแสดงต่างๆ